Тихия океан

Тихият океан е най-големият океан на Земята. Разположен е между Азия и Австралия на запад, Америка на изток,Северния ледовит океан на север и Южния океан на юг.

С площ 169,2 милиона квадратни километра Тихия океан е най-голямото подразделение на Световния океан и на цялатахидросфера, като заема 46% от водната повърхност и 30% от общата повърхност на ЗемятаЕкваторът го разделя на две части, наричани Северен и Южен Тихи океан, с изключение на Галапагоските и Гилбъртовите острови, които се приемат за част от Южния Тихи океан, въпреки че са разположени от двете страни на екватора. Марианската падина в западната част на Северния Тихи океан е най-дълбоката точка в света с дълбочина 10 911 m.

Тихият океан става известен на европейците в началото на 16 век, когато през 1513 година испанският изследователВаско Нунес де Балбоа пресича Панамския провлак и му дава името Южно море (Mar del Sur). Съвременното си наименование получава от португалския мореплавател Фернандо Магелан, когато той излиза в открито море след преминаването през бурните води на Магелановия проток.

Съдържание 

Обща характеристика

Разположен е между континентите Азия и Австралия на запад, Северна и Южна Америка на изток, Антарктида на юг. Границата със Северния ледовит океан е по Беринговия проток — от нос Дежньов до нос Принц Уелски; с Индийския океан — от Малайския проток, край островите СуматраЯва и Нова ГвинеяТоресовия и Басовия проток до Антарктида; с Атлантическия океан - от нос Хорн до Антарктида. Заема 35,22% от площта на Земята и на него се падат почти 50% от площта на Световния океан.

Тихият океан има силно развити брегове от различен тип, но преобладават фиордовите и абразионните. По брой на островите (около 20 хил.) и обща площ Тихият океан е на първо място. Шелфът в Тихия океан заема 1,7% от площта на океанското дъно, континенталният склон — 7%, дълбоководните ровове — 1,3%, абисалното дъно — 9%.Континенталните склонове са стръмни, често разчленени от каньони. По северната и западната периферия на Тихия океан се простира система от котловини (дълбочина от 3000 до 7000 м), островни дъги и свързаните с тях дълбоководни ровове - Алеутски ровКурило-Камчатски ровМариански ров.

Най-голямата структурна форма в Тихия океан е Източнотихоокеанският хребет, който го разделя на 2 асиметрични части. Дъното на Източния Тихи океан е разпукано от на повърхностните води 26-28°С — на Екватора, до -0,5-1°С — северно от 58° с.ш. и южно от 68° ю.ш.; през август — съответно 25-29°С на Екватора, 5-8°С в Беринговия проток, -0,5 до 1°С — южно от 60°-62° ю.ш. Соленост от 30,0‰ в източната част на умерените ширини до 36,5 ‰ в южните субтропици. Приливи от 0,4 м в Океания до 12,9 м в Пенжинская губа, Охотско море. Чести цунами. От Антарктида се откъсват и плуват айсберги, достигащи понякога до 46° ю.ш.

Уеб сайт в alle.bg